Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Koncepce podpory památkové péče ve Středočeském kraji 2014-2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituci
Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje
Datum schválení
9.12.2013
Doba platnosti
2014 - 2016
Popis dokumentu
Koncepce analyzuje situaci v oblasti památkové péče ve Středočeském kraji, identifikuje pozitiva i negativa a na základě sumarizovaných podkladů a poznatků navrhuje opatření, která mají vést k dalšímu rozvoji památkové péče v kraji.
Implementace
Strategickou vizí koncepce je podpora efektivního a hospodárného rozvoje péče o památkový fond na území Středočeského kraje v časovém horizontu do konce roku 2016 a dále vytvoření příznivějších podmínek pro dlouhodobou a komplexní péči o památkový fond v kraji. show
Výchozí legislativa
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 91-9/2013/ZK
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně nerelevantní neuvedeno