Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
KRAJ PARDUBICKÝ
www stránky

KRAJ PARDUBICKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pardubického kraje 2020-2024

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PARDUBICKÝ
Garant za instituci
Odbor školství
Datum schválení
5.5.2020
Doba platnosti
2020 - 2024
Popis dokumentu
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pardubického kraje představuje klíčový strategický dokument kraje v oblasti vzdělávání. Zpracován je v přenesené působnosti na základě zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon). show
Implementace
Realizace DZ VRVS PAK 2020 - 2024 bude probíhat ve spolupráci se všemi aktéry z oblasti vzdělávání v Pardubickém kraji. Za realizaci odpovídá Odbor školství. Zdrojem financování navrhovaných opatření jsou programy EU a další mezinárodní programy, státní rozpočet a rozpočet Pardubického kraje. show
Výchozí legislativa
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje Z/459/20 ze dne 5.5.2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně nerelevantní neuvedeno