Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOČESKÝ
KRAJ JIHOČESKÝ
www stránky

KRAJ JIHOČESKÝ

Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje do roku 2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOČESKÝ
Garant za instituci
Jihočeský kraj - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Datum schválení
31.5.2011
Doba platnosti
2011 - 2020
Popis dokumentu
Dokument je zpracován jako podklad pro rozhodování orgánů Jihočeského kraje v oblasti školství, zejména ve vztahu k trhu práce, zájmu občanů, demografickému vývoji a celkovému rozvoji svého území. show
Implementace
Dokument je realizován prostřednictvím implementace návrhu optimalizace sítě škol Jihočeského kraje a sady doporučujících opatření uvedených v první části dokumentu.
Výchozí legislativa
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 196/2011/ZK-23 ze dne 31. 5. 2011
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ano ročně neuvedeno