Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Akční plán protidrogové politiky hl. m. Prahy na rok 2017 s výhledem pro rok 2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
MHMP - Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Datum schválení
15.8.2017
Doba platnosti
2017 - 2018
Popis dokumentu
AP 2017-2018 je strukturován do intervenčních oblastí se zahrnutím čtyř pilířů protidrogové politiky a tří přístupů strategie (viz Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020). Intervenční oblasti: show
Implementace
typologie implementovaných činností:
- Informace, výzkum, vzdělávání, hodnocení, jiné
- Koordinace
- Financování
V dokumentu je u každé konkrétní činnosti uveden její gestor.
AP PP HMP 2017-2018 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Protidrogová strategie EU (2013-2020), Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 schválené usnesením vlády č. 340 ze dne 10. května 2010, Protidrogová politika hl. m. Prahy na období 2014-2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení RHMP č.1873 ze dne 15.8.2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano při tvorbě nového akčního plánu 2019/2020 neuvedeno