Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Prague regional innovation strategy (2014)
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Kancelář výzkumu, vývoje a inovací
Datum schválení
11.9.2014
Doba platnosti
2014 - průběžně
Popis dokumentu
Regionální inovační strategie hlavního města Prahy je specificky zaměřeným koncepčním dokumentem, který rozpracovává vybrané cíle Strategického plánu hlavního města Prahy. show
Implementace
Na RIS HMP naváže Akční plán na období 2015-2016. Akční plán bude souborem projektů a projektových záměrů připravených k realizaci.
Výchozí legislativa
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013, Usnesení Vlády ČR ze dne 23. října 2013 č. 809 k postupu přípravy programového období 2014-2020 na národní úrovni.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva HMP č.41/2 ze dne 11.9.2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Strategie se stala jednou ze 14 krajských příloh Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR, schválené vládou ČR usnesením č. 1028 ze dne 8. 12. 2014.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně do 31. 12. 2016, tj. v roce 2017 a dále dle potřeby (1x ročně) neuvedeno