Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy 2013-2015 [akt. 2015]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
Datum schválení
30.9.2014
Poslední aktualizace
2015
Doba platnosti
2014 - 2015
Popis dokumentu
SPRSS je základním strategickým dokumentem poskytování sociálních služeb. Analyzuje a definuje cílové skupiny pro jednotlivé sociální služby a jejich potřeby. V návaznosti na ně definuje a nastavuje finančně udržitelnou funkční síť sociálních služeb na území hlavního města. show
Implementace
Aktualizace SPRSS upravuje Realizační část SPRSS na druhé pololetí roku 2014 a na rok 2015 v souladu s aktualizovanými daty v oblasti poskytování sociálních služeb.
Výchozí legislativa
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady HMP č. 2611 ze dne 30. 9. 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Aktualizace Realizační části SPRSS zachycuje pouze ty priority, opatření a aktivity, které svým plněním zasahují do druhé poloviny roku 2014 a do roku 2015 (někdy se jedná o průběžné úkoly spadající do let 2013, 2014 a 2015). Jejich číslování je převzato ze SPRSS. Část předkládaných opatření a aktivit je upravena (proti původnímu SPRSS), aby odrážela skutečnost.
Jako příloha rovněž uveden původní dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013-2015
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano 31. 12. 2015 neuvedeno