Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020 [akt. 2011]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituci
Odobr regionálního rozvoje
Datum schválení
neuvedeno
Poslední aktualizace
2011
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Základní střednědobý program podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje, sestávající z cílených opatření a intervencí zaměřených na stimulaci rozvoje kraje. show
Implementace
Cíle a aktivity pro úspěšné plnění jednotlivých opatření Programu rozvoje je nutné postupně začlenit v podobě konkrétních projektů v rámci působnosti jednotlivých odborů krajského úřadu. show
Na PR SČK 2014-2020 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. dne
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano ročně neuvedeno