*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky
web ke strategiím

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020 [akt. 2011]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituci
Odobr regionálního rozvoje
Datum schválení
neuvedeno
Poslední aktualizace
2011
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Základní střednědobý program podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje, sestávající z cílených opatření a intervencí zaměřených na stimulaci rozvoje kraje. show
Implementace
Cíle a aktivity pro úspěšné plnění jednotlivých opatření Programu rozvoje je nutné postupně začlenit v podobě konkrétních projektů v rámci působnosti jednotlivých odborů krajského úřadu. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. dne
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano ročně neuvedeno
*