Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje 2011–2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituci
Královéhradecký kraj
Datum schválení
24.3.2011
Doba platnosti
2011 - 2015
Popis dokumentu
Na krajské úrovni je protidrogová problematika řešena krajskou protidrogovou strategií, která vychází z aktuální Národní strategie protidrogové politiky a snaţí se naplňovat její cíle na krajské úrovni. show
Implementace
Implementace dokumentu prostřednictvím akčního plánu, ve kterém jsou stanoveny opatření a aktivity, pomocí nichž se naplňují cíle strategie, dále prostřednictví vybraných dotačních titulů Královhradeckého kraje.
Výchozí legislativa
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006-2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/19/1358/2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Konkrétní opatření a další podrobné informace jsou obsaženy v Akčním plánu, který je uveden v závěru dokumentu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno