*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ PARDUBICKÝ
Znak KRAJ PARDUBICKÝ

KRAJ PARDUBICKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pardubického kraje 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PARDUBICKÝ
Garant za instituci
Odbor školství a kultury
Datum schválení
18.2.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pardubického kraje představuje klíčový strategický dokument kraje v oblasti vzdělávání. Zpracován je v přenesené působnosti na základě zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon). show
Implementace
Realizace DZ VRVS PAK 2016 - 2020 bude probíhat ve spolupráci se všemi aktéry z oblasti vzdělávání v Pardubickém kraji. Za realizaci odpovídá Odbor školství a kultury. Financování prostřednictvím projektů podpořených z ESIF, rozvojových programů MŠMT, dotačních programu PAK.
Výchozí legislativa
Zpracováno na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje - Z/396/16
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně ročně neuvedeno
*