Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
KRAJ PARDUBICKÝ
www stránky

KRAJ PARDUBICKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pardubického kraje 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PARDUBICKÝ
Garant za instituci
Odbor školství a kultury
Datum schválení
18.2.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pardubického kraje představuje klíčový strategický dokument kraje v oblasti vzdělávání. Zpracován je v přenesené působnosti na základě zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon). show
Implementace
Realizace DZ VRVS PAK 2016 - 2020 bude probíhat ve spolupráci se všemi aktéry z oblasti vzdělávání v Pardubickém kraji. Za realizaci odpovídá Odbor školství a kultury. Financování prostřednictvím projektů podpořených z ESIF, rozvojových programů MŠMT, dotačních programu PAK.
Výchozí legislativa
Zpracováno na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje - Z/396/16
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně ročně neuvedeno