*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ PARDUBICKÝ
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
 

KRAJ PARDUBICKÝ

i
tisk

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2019-2021

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PARDUBICKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
19.2.2019
Doba platnosti
2019 - 2021
Popis dokumentu
Střednědobý plán je základní krajskou strategií v oblasti sociálních služeb definující žádoucí směr rozvoje sociálních služeb na území Pardubického kraje. Je určující pro tvorbu sítě sociálních služeb a její financování. show
Implementace
Konkrétní kroky k naplňování této strategie zajišťují jednoleté akční plány, které konkretizují strategii pro oblast sociálních služeb na daný rok.
Výchozí legislativa
Dokument je zpracován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje - Z/310/19
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně neuvedeno neuvedeno
*