Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Marketingová strategie (Akční plán) Královéhradeckého kraje 2011-2013

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituci
Kralovéhradecké kraj - oddělení cestovního ruchu
Datum schválení
16.6.2011
Doba platnosti
2011 - 2013
Popis dokumentu
Marketingové strategie Královéhradeckého kraje (dále jen Marketingové strategie) pro období 2011 - 2013 formou aktualizace Akčního plánu pro období 2008 - 2010 vytvořeného v rámci zpracovaného Programu rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2007 - 2013, analýzy současného show
Implementace
Implementace popsána v kapitole 5 s názvem "Návrh časového harmonogramu implementace Marketingové strategie", str. 72 a dále. Tato kapitola je zpracována formou přehledného akčního plánu postupné realizace jednotlivých opatření a jejich prioritních rozvojových aktivit v období 2011 - 2013. show
Výchozí legislativa
- Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2007-2013
- Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006-2015
- Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/21/1494/2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně nerelevantní neuvedeno