Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

.. z databázové knihovny

Nově vložené dokumenty

Vybráno z knihovny

Znak MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

.. databáze obsahuje

1743 aktuálních strategií

z toho:

- 62 na mezinárodní úrovni
- 284 na národní úrovni ČR
- 253 na úrovni regionální
- 197 na úrovni oblastní
- 947 na úrovni místní

.. a dalších 785 v archivu

Přehled strategických map - kraje

Název Mapa Verze
Strategická mapa Pardubického kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZásady územního rozvoje PAK 2014+Územně analytické podklady PAK 2017+Regionální inovační strategie PAK 2006+Koncepce prevence kriminality PAK 2017–2021Koncepce rozvoje psychiatrické péče PAK 2015+Územní energetická koncepce PAK2018–2043Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty PAK2008+ (v platnosti)Povodňový plán PAK 2013+Koncepce Rozvoj „eHealth“ PAK 2017+Strategie cestovního ruchu PAK 2016–2020*3*1*8*9*10*11*2*6Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategie rozvoje PAK 2021-2027Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy PAK 2020–2024Regionálnísurovinová politika PAK2003+Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb PAK 2019–2021Krajský plánvyrovnávání příležitostípro občany sezdravotním postiženímPAK 2016–2020Strategie preventivníchaktivit a snižování škodspojených se závislost–ním chováním v PAK2020–2028Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistikyPAK 2016+Koncepce ochrany přírody PAK 2004+ (akt. 2012)Plán odpadovéhohospodářství PAK 2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 2016–2020Plán rozvoje vodovodů akanalizací PAK 2004+(akt. 2019)Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova PAK 2004+Plány dílčích povodí 2015+Koncepce protipovodňové ochrany PAK 2006+Koncepce podpory památkové péče PAK 2017–2020Koncepce rozvoje muzejnictví PAK 2016–2020Koncepce návazné péče PAK 2015+OstatníKrizový plán PAKHavarijní plán PAKPoplachový plán PAKDílčí plán obrany PAKPandemický plán PAKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportuNařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Krajská příloha k národní RIS3 za PAK [akt. 2020]Strategie integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit PAK 2016–2020Akční plán protihlukových opatření PAK 2015+Plán dopravní obslužnosti PAK 2016–2020Strategie primárníprevence rizikového chování dětí a mládežePAK 2020–2028Plán rozvoje sportu PAK 2018–2025Koncepce na podporuvýkonu regionálníchfunkcí knihoven v PAK2020-2024Koncepce rozvoje Krajskéknihovny v Pardubicích2020-2024
04/2021
Strategická mapa Královehradeckého kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíÚzemní energetická koncepce KHK2010+Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty KHK 2016+Povodňový plán KHK 2004+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KHK 2016–2020Záměr rozvoje sportovních a volnočasových aktivit KHK 2013+Krajská příloha k národní RIS3 KHK 2014–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb KHK 2018–2020Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů KHK 2017–2021Plán dopravníobslužnosti KHK2016+Plán odpadovéhohospodářství KHK2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 2016–2020Plán rozvoje vodovodů akanalizací KHK 2004+Plány dílčích povodí2015+Program rozvojecestovního ruchu KHK2015–2020OstatníKrizový plán KHKHavarijní plán KHKPoplachový plán KHKPlán obrany KHKPandemický plán KHKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Akční plán protihlukových opatření KHK2015+Územně analytické podklady KHK 2015+Zásady územního rozvoje KHK 2011+Strategie rozvoje KHK 2014–2020*2*6*9*1Program rozvoje KHK 2017–2020Regionálnísurovinovápolitika KHK2004+Dotační strategie KHK 2017–2020Koncepce ochrany přírody a krajiny KHK 2004+Koncepce péčeo památkový fond KHK2010+*10
06/2019
Strategická mapa Zlínského kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíÚzemní energetická koncepce ZLK 2010+Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty ZLK 2014–2022Povodňový plán ZLK 2004+Rozvoj kolejové dopravy ZLK 2006+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ZLK 2016–2020Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ZLK 2012+Krajská příloha k národní RIS3 ZLK 2014–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb ZLK 2016–2020Koncepce protidrogové politiky ZLK 2015–2019Plán dopravníobslužnosti ZLK2012–2019Koncepce rozvojecyklodopravy ZLK 2004+Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny ZLK 2003+(akt. 2012)Plán odpadovéhohospodářství ZLK2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07 2016–2020Plán rozvoje vodovodů akanalizací ZLK 2001+(akt. 2019)Plány dílčích povodí2015–2021Program rozvojecestovního ruchu ZLK2015–2020OstatníKrizový plán ZLKHavarijní plán ZLKPoplachový plán ZLKPlán obrany ZLKPandemický plán ZLKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013*1Akční plán protihlukových opatření ZLK2016+Strategiebezpečnostisilničního provozuZLK 2012–2020Územně analytické podklady ZLK 2017+*2Zásady územního rozvoje ZLK 2008+ (akt. 2018)Strategie rozvoje ZLK 2009–2020 (akt. 2013)Strategie využitíbrownfields ZLK 2010–2020Generel dopravy ZLK 2010+Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd ZLK 2015+Strategie rozvojecestovního ruchuBílých Karpat–Kopanic2012+Regionální inovačnístrategie ZLK2013–2020*8*6*7*9
06/2019
Strategická mapa Libereckého kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíRegionální inovační strategie LK 2009+Koncepce prevence kriminality LK 2017–2021Rozvoj psych.péče LK2016–2022Územní energetická koncepce LK2015+Akční plán marketingových aktivit cestovního ruchu LK 2017–2020Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty LK 2011–2020 (akt. 2016)Akční plán environmen–tálního vzdělávání, výchovy a osvěty LK 2016–2020Povodňový plán LK 2013+Analýza stavudopravy LK 2018+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy LK 2020–2024Regionálnísurovinová politika 2003–2020(akt. 2011)Zásady řízenízdravotnictví LK v oblastilůžkové péčevč. návaznosti nazdravotnickouzáchrannouslužbu 2015–2020Plán protidrogové politiky LK 2019–2022Plán dopravníobslužnosti LK2012–2018(v přípravě2019–2023)Koncepce BESIP LK2015+Koncepce ochranypřírody a krajinyLK 2004–2020(akt. 2014)Plán odpadovéhohospodářství LK2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 2016–2020Plán rozvoje vodovodůa kanalizací LK 2004+Krajská koncepcezemědělství LK 2003+Program ochranyzemědělské půdy LK 2009+Plány dílčích povodí2009+Koncepce ochrany předpovodněmi LK 2006+Koncepce účinnější podpory památkové péče LK 2003+Program rozvojekulturních institucízřizovaných LK2014–2020Rozvoj návazné péče LK 2016–2020Sbírkotvorná činnost muzeí zřizovaných LK 2010+OstatníKoncepce zdravotních služeb v lůžkovýchzařízeních LK 2016+Krizový plán LKHavarijní plán LKPoplachový plán LKDílčí plán obrany LKPandemický plán LKKoncepce výstavby a rozvoje ISkrizového řízení a IZS LK 2013+Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Strategie rozvoje LK 2021–2027Akční plán protihlukových opatření LK2015+Optimalizace pořadí realizace silničních obchvatů vybraných měst LK na silnicích II. a III. třídy 2010–2025KoncepceBESIP LK 2015+Krajský lesnickýprogram LK 2006+Územně analytické podklady LK 2017+Zásady územního rozvoje LK 2011+*2*4*6*7*8*10*11*14*3Krajský plánvyrovnávání příležitostípro osoby se zdravotnímpostižením 2021-2024Chytřejší krajpro LK (2019)Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb LK 2021-2023Strategie rozvojecyklodopravyv LK 2021+Krajská příloha k národníRIS3 LK 2021–2027Strategický plánrodinné politikyLK 2019-2023Plán rozvojesportu v LK2019-2021(akt. 2020)Zdravotní politika LK - Dlouhodobý program zlepšovánízdravotního stavu obyvatel(2016)
06/2021
Strategická mapa Kraje Vysočina
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DMKSUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyOstatníZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportuNařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Krizový plán KVZásady územního rozvoje KV 2017+Územně analytické podklady KV 2017+Regionální inovační strategie KV 2013–2020Koncepce prevence kriminalityKV 2017–2020Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty KV 2018–2025Územní energetická koncepce KV 2017–2042Krajská příloha k národní RIS3 KV 2014–2020 (akt. 2018)Plány dílčích povodí 2016–2022Povodňový plán KV 2005+ (akt. 2019)Strategie rozvoje KV 2021–2027Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KV2016–2020Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb KV 2016–2020Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit KV 2016–2020Strategie protidrogové politiky KV 2016–2019Plán odpadovéhohospodářství KV 2016–2025Strategie zvláštní územní ochrany přírody KV 2015+Plán rozvoje vodovodů a kanalizací KV 2004+ (akt. 2015)Strategický plán rozvoje zdravotnictví KV2019+Koncepce bezpečnosti silničního provozu KV 2011–2020Plán dopravní obslužnosti KV 2017–2021Koncepce rozvoje silniční sítě KV 2017+Program Zdraví 2030 pro KV 2021–2025Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy KV 2014–2020Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ062016–2020Akční plánprotihlukových opatření KV 2016+Plán rozvoje sportu KV 2018–2025Havarijní plán KVPožární poplachový plán KVDílčí plán obrany KVPandemický plán KV*1*3*4*8*7*2Strategie rozvojecestovního ruchuKV 2017-2025
07/2021
Strategická mapa Karlovarského kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíKoncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty KK 2011+ (akt. 2016)Povodňový plán KK 2014+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyKoncepce ochrany přírody a krajiny KK 2016–2025Plán odpadovéhohospodářství KK2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04 2016–2020Plán rozvoje vodovodů akanalizací KK 2005–2030 (akt. 2015)Plány dílčích povodí2016–2021OstatníKrizový plánKKHavarijní plán KKPoplachový plán KKPlán obrany KKPandemický plán KKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Územní energetická koncepce KK 2017–2042Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KK 2016–2020Plán rozvoje sportu KK 2018–2023Krajská příloha k národní RIS3 KK 2014–2020 (akt. 2018)Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb KK 2018–2020Plán dopravníobslužnosti KK2016–2028Akční plán protihlukových opatření KK2015–2019Územně analytické podklady KK 2017–2021Zásady územního rozvoje KK 2018+Program rozvoje KK 2014–2020Koncepce rozvojesilniční sítě KK 2012+*1*2*6Strategie rozvoje konkurenceschopnosti KK 2013–2020Akční plán rozvojesociálních služeb KK2019+Koncepce prevencekriminality KK2018–2022*3Zajištění a rozvojpodpory seniorů a osobse zdravotnímpostižením KK 2017+*5Strategie ochrany předpovodněmi KK 2003+ (akt. 2010)*8Aktualizace strategiecyklistiky KK2016-2022[akt. 2020]
08/2021
Strategická mapa Olomouckého kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZásady územního rozvoje OK 2008+ (akt. 2019)Územně analytické podklady OK 2017+Regionální inovační strategie OK 2011+Strategie prevence kriminality OK 2017–2021 (akt. 2018)Územní energetická koncepce OK2017–2040Marketingová studie cestovního ruchu OK 2014–2016Povodňový plán OK 2005+ (akt. 2018)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvoje*1*6*8*3*10*2Program rozvojecestovního ruchu OK2014-2020Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 (výhled 2030)Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy OK (2020)Krajský plán vyrovnávánípříležitostí pro občany se zdravotnímpostižením OK 2016+Strategický protidrogový plán OK 2019–2022Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy OK 2014–2020Koncepce ochrany přírody a krajiny OK 2004–2014(v platnosti)Plán odpadovéhohospodářství OK 2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07 2016–2020Plán rozvoje vodovodů a kanalizací OK 2017–2027Plány dílčích povodí 2016–2021Koncepce rozvoje kultury a památkové péče OK 2017–2020Koncept rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním OK 2017+OstatníKrizový plán OKHavarijní plán OKPoplachový plán OKDílčí plán obrany OKPandemický plán OKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportuNařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Krajská příloha k národní RIS3 OK [akt. 2020]Akční plán protihlukových opatření OK 2016+Plán dopravní obslužnosti OK(2019)Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu OK (2019–2023)Koncepce rozvoje cyklistické dopravy OK (2018)Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb OK 2021–2023Akční plán rodinnépolitiky OKna rok 2021Koncepce rodinné politiky OK 2019-2022Koncepce podpory rozvoje paliativní péče v OK (2019)Akční plán rozvojesociálních služebOK na rok 2022Koncepce vzděláváník udržitelnému rozvojiOK 2021-2024Strategie OKo vodě (2021)
08/2021
Strategická mapa Ústeckého kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíRegionální inovační strategie ÚK (2020)Územní energetická koncepce ÚK2004+ (akt. 2010)Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty ÚK 2004+ (akt. 2013)Povodňový plán ÚK 2013+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyKoncepce podpory sportu ÚK 2018–2028Krajská příloha k národní RIS3 ÚK 2014–2020 (akt. 2019)Plán pokrytí ÚK výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby 2015+ Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb ÚK 2019–2021Plán protidrogové politiky ÚK 2015–2018(v přípravě 2019+)Plán dopravníobslužnosti ÚK2017–2021Plán odpadovéhohospodářství ÚK2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04 2016–2020Plán rozvoje vodovodů akanalizací ÚK 2008+(akt. 2017)Plány dílčích povodí2016+Koncepce rozvojekultury a památkovépéče ÚK 2014–2020 Strategie rozvojelidských zdrojů ÚK 2008+ Strategie rozvojecestovního ruchu ÚK2015–2020OstatníStrategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb ÚK 2015–2020 Krizový plán ÚKHavarijní plán ÚKPoplachový plán ÚKDílčí plán obrany ÚKPandemický plán ÚKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Akční plán protihlukových opatření ÚK2017+Územně analytické podklady ÚK 2017+Zásady územního rozvoje ÚK 2019+*2*6*10*9*1Program rozvoje ÚK 2014–2020eGovernmentstrategie PK 2010+ Strategie podporyzdraví a rozvojezdravotnictví azdravotních služebÚK 2015–2020 Strategie rozvoje ÚK do roku 2027Strategie prevencezávislostí ÚK2020-2023Strategie podporyrozvoje dobrovolnictvíÚK 2021-2022Dlouhodobýzáměr vzdělávánía rozvojevzdělávacísoustavy v ÚK2020-2024
09/2021
Strategická mapa Plzeňského kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíKoncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty PK 2002+ (akt. 2014)Povodňový plán PK 2004+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyKoncepce ochrany přírody a krajiny PK 2004+Plán odpadovéhohospodářství PK2016–2026Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 2016–2020Plán rozvoje vodovodů akanalizací PK 2005+Plány dílčích povodí2017–2023 OstatníKrizový plán PKHavarijní plán PKPoplachový plán PKPlán obrany PKPandemický plán PKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Územní energetická koncepce PK 2004+Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy PK 2020–2024Plán rozvoje sportu PK 2018–2025Krajská příloha k národní RIS3 PK 2014+Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb PK 2019–2021Koncepce prevence kriminality a sociálněpatolgických jevů PK2017–2020Plán dopravníobslužnosti PK2017–2021Akční plán protihlukových opatření PK2016+Územně analytické podklady PK 2017+Zásady územního rozvoje PK 2014+Program rozvoje PK 2014–2020Regionální inovační strategie PK2018–2019Koncepcenávazné péče PK2016+Koncepcepsychiatrické péče PK 2016–2023Koncepce rozvoje cestovního ruchu PK2014–2020*1*2*6*9Koncepce podporystátní pámátkové péčePK 2013–2020*10Strategie rozvoje knihoven PK 2014–2020*12Koncepce rozvojeregionální silničnía železniční sítěPK (2021)Aktualizace koncepcecykloturistikya cyklodopravyv PK 2021-2029
10/2021
Strategická mapa hlavního města Prahy
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZásady územního rozvoje HMP 2014+Územně analytické podklady HMP 2014+Územní energetická koncepce HMP2013–2033 (akt. 2014)Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty HMP2016–2025Povodňový plán HMP 2016+Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvoje*1*6*8*10*2Koncepce primárníprevence rizikovéhochování dětía mládeže HMP2014–2020Koncepce návrhů řešení problematikybezdomovectvíHMP 2013–2020Koncepce HMPpro oblast integracecizinců 2018–2021Koncepce bytovépolitiky HMP 2004+Koncepce prevencekriminality HMP2017-2021Akční plán KoncepceHMP pro oblastintegrace cizinců2020-2021Akční plán proimplementaci územníenergetické koncepceHMP 2018-2022Akční plánprotidrogové politikyHMP na rok 2019s výhledem 2020Akční plán školsképrimární prevencerizikového chováníHMP na rok 2019 s výhledem 2020Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvojVaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategický plán HMP 2016–2030Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy HMP 2016–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb HMP 2019–2021[akt. 2020]Protidrogová politika HMP 2014–2020Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny HMP 2008+Plán odpadovéhohospodářství HMP 2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna aglomerace Praha - CZ01 2016–2020Plány dílčích povodí 2016+Koncepce kulturnípolitiky HMP 2017–2020OstatníKrizový plán HMPHavarijní plán HMPPoplachový plán HMPplán obrany HMPPandemický plán HMPZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb.,o podpoře sportuNařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Krajská příloha k národní RIS3 HMP 2018–2020Akční plán protihlukových opatření HMP 2016+Dopravní plánHMP 2016+Plán rozvoje sportu HMP 2018–2020Koncepce rozvoje cyklistické dopravy HMP 2010–2020(akt. 2014)Koncepce účinějšípéče o památkový fond HMP 2000+Krajský akčníplán HMP 2017–2019Protikorupční strategieHMP 2017–2019Strategie rozvojeveřejných prostranství HMP (2014)Strategie řízenía rozvoje HMP 2015–2020Zásady rozvojepěší dopravyHMP 2010+Koncepce příjezdovéhocestovního ruchu HMP(2020)Strategie podporyalternativních pohonůHMP do roku 20301. Realizační program Strategického plánu HMP pro rok 2018Koncepce odstraňováníbariér ve veřejnéhromadné dopravěHMP (2014)Plán odpadovéhohospodářství HMP2017Plán udržitelné mobility HMP a okolí(2019)Regionální inovační strategieHMP [akt. 2018]Plán udržitelnémobility HMP a okolí- Akční plán 2019-2023Strategie rozvoje pražské metropolitníželeznice (2018)
11/2020
Strategická mapa Jihočeského kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZásady územního rozvoje JČK 2015+Územně analytické podklady JČK 2017+Strategie rozvoje školství JČK2011–2020Územní energetická koncepce JČK2018–2043Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty JČK 2012–2020Povodňový plán JČK 2004+*1*10*2Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyProgram rozvoje JČK 2014–2020Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JČK 2016–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb JČK 2019–2021Strategie protidrogové politiky JČK 2018–2020Koncepce ochrany přírody JČK 2008+Plán odpadovéhohospodářství JČK 2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 2016-2020Plán rozvoje vodovodů a kanalizací JČK 2013+Plány dílčích povodí 2009+Koncepce protipovodňové ochrany JČK 2007+Koncepce rozvojezřizovaných organizacíkultury JČK 2015–2020Koncepce podporypamátkové péče JČK2015–2020Koncepce zdravotnictví JČK2015–2020OstatníKrizový plán JČKHavarijní plán JČKPoplachový plán JČKPlán obrany JČKPandemický plán JČKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportuNařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Krajská příloha k národní RIS3 JČK 2018–2022Akční plán protihlukových opatření JČK 2015+Plán dopravní obslužnosti JČK 2017–2020Plán rozvoje sportu JČK 2018+Koncepce optimalizace dopravní sítě JČK2011–2026Koncepce paliativní péčev JČK 2019–2023Regionálnísurovinová politikaJČK 2003+
11/2020
Strategická mapa Jihomoravského kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíÚzemní energetická koncepce JMK2018–2043Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty JMK 2011–2020Povodňový plán JMK 2014+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JMK 2016–2020Koncepce rozvoje sportu JMK 2019–2025Krajská příloha k národní RIS3 JMK 2014–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb JMK 2018–2020Plán dopravníobslužnosti JMK2017–2021Plán odpadovéhohospodářství JMK2016–2026Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06 2016–2020Plán rozvoje vodovodůa kanalizací JMK 2007+(akt. 2019)Plány dílčích povodí2009+Koncepce zachovánía obnovy kulturníchpamátek JMK 2005+Strategie rozvojelidských zdrojů JMK 2016–2025Program rozvojecestovního ruchu JMK2014–2020OstatníKrizový plán JMKHavarijní plán JMKPoplachový plán JMKPlán obrany JMKPandemický plán JMKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Akční plán protihlukových opatření JMK2016+Územně analytické podklady JMK 2015+Zásady územního rozvoje JMK 2011+*2*6*10*9*1Program rozvoje JMK 2018–2021Koncepce ochrany přírody JMK2010+Krajský plánvyrovnávání příležitostípro občany se zdrav.postižením JMK 2013+*5Koncepce rodinnépolitiky pro všechnygenerace 2020–2030Strategie transformacesociálních služeb proosoby se zdrav.postižením JMK 2014–2020Generel dopravy JMK 2003–2030Program rozvojelesního hospodářství JMK 2009+*14Koncepce rozvojecyklistiky JMK 2016–2023*8KoncepcezdravotnictvíJihomoravského kraje2020-2025Strategie Jihomoravskéhokraje pro oblastrizikového chování,závislostí a závislostníhochování 2020-2028Strategie rozvoje JMK 2012–2020Regionální inovační strategieJMK 2021-2027
11/2020
Strategická mapa Moravskoslezského kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíKoncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty MSK 2004+ (akt. 2015)Povodňový plán MSK 2004+ (akt. 2014+)Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyKoncepce ochrany přírody a krajiny MSK 2006+Plán odpadovéhohospodářství MSK2016–2026Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko - CZ08 2016–2020Plán rozvoje vodovodů akanalizací MSK 2004+Plány dílčích povodí2009+OstatníKrizový plán MSKHavarijní plán MSKPoplachový plán MSKPlán obrany MSKPandemický plán MSKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Koncepce rozvojezemědělství a venkova MSK 2005+Regionální lesnický program MSK 2007+Politika životního prostředí MSK 2014–2020Územní energetická koncepce MSK 2004–2022(akt. 2016)Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy MSK 2016–2020Plán rozvoje sportu MSK 2019–2025Krajská příloha k národní RIS3 MSK 2014–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb MSK 2015–2020(akt. 2016)Koncepce protidrogové politiky MSK 2015–2020Plán dopravníobslužnosti MSK2011+Akční plán protihlukových opatření MSK2017+Územně analytické podklady MSK 2015+Zásady územního rozvoje MSK 2010+Strategie rozvoje MSk 2019–2027Strategie rozvoje chytrého regionuMSK"Chytřejší kraj" 2017–2023Koncepce prevencekriminality MSK2012–2016Strategie integraceromské komunity2015–2020Koncepce kvalitysociálních služebMSK 2008+Krajský plánvyrovnávánípříležitostí proosoby sezdravotnímpostižením MSK 2014-2020Koncepcezdravotní péče MSK 2004+Koncepce rozvojedopravníinfrastruktury MSK 2008+Koncepce rozvojecyklistické dopravyMSK 2004+Strategie řízení cestovního ruchu MSK 2014–2020Koncepce rozvojeveřejných knihovnickýcha informačních služeb MSK 2014–2020Koncepce podporykultury MSK 2014–2020Program rozvojemuzejnictví MSK 2004+*1*2*6
11/2020
Strategická mapa Středočeského kraje
PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DSČKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíKoncepce prevence kriminality SČK 2018–2021Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeStrategie integrace romské komunity SČK 2017–2021Krajská příloha k národní RIS3 SČK 2014+*12*13*9Akční plán k RIS3 strategiiSČK 2017-2018Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategie rozvoje územního obvodu SČK 2019–2024Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy SČK 2016–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb SČK 2015–2019Strategie protidrogové politiky SČK 2016–2020Strategie rozvoje zdravotnictví SČK 2014–2020OstatníKrizový plán SČKHavarijní plán SČKPoplachový plán SČKDílčí plán obrany SČKPandemický plán SČKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportuNařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Plán dopravní obslužnosti SČK 2016–2020Koncepce pod-pory sportovních center mládeže SČK 2017–2021Regionální surovinová politika SČK2016+Plán primární prevence rizikového chováníu dětí a mládeže SČK 2016–2018Akční plán protihlukových opatření SČK 2016+Zásady územního rozvoje SČK 2011+Územně analytické podklady SČK 2017+Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty SČK 2011–2020Plány dílčích povodí 2009+ (akt. 2016)Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 2016–2020Povodňový plán SČK 2004+Akční plán environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty SČK 2011–2020Plán odpadovéhohospodářství SČK 2016–2025Plán rozvoje vodovodů a kanalizací SČK 2004+ Koncepce ochrany přírody a krajiny SČK 2018-2028Koncepce podpory profesionálních divadel SČK 2016–2020Program rozvoje cestovního ruchu SČK 2015–2020 (akt. 2016)Koncepce účinnější péče o tradičnílidovou kulturu SČK 2015–2018Koncepce regionálních funkcí knihoven SČK 2014–2018Koncepce podpory památkové péče SČK 2014–2016Územní energetická koncepce SČK2019–2043Koncepce rozvoje cyklistické dopravy SČK2017–2023*1*3*6*8*10*2
11/2020