*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

Strategie pro uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích (2017)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie pro uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích (2017)
[SUCOMO ČR 2017]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
Garant za instituciOdbor Organizace spojených národů
Datum schválení21.8.2017
Doba platnosti2017 - průběžně
Popis dokumentu
Strategie pro uplatňování českých občanů v MeO se zaměřuje na vytvoření koherentního a koordinovaného přístupu ČT k podpoře uplatňování českých občanů v MeO. Strategie pokrývá oblast uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích z personálního hlediska. show
Implementace
Strategie se zaměřuje především na koordinaci kroků jednotlivých osob a institucí v oblasti uplatňování českých občanů v MeO. Zvolené nástroje mají přispět k vytvoření koncepční a koherentní personální politiky ČR ve vztahu k MeO. show
Výchozí legislativa-
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
578 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne 1 rok neuvedeno
*