Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva průmyslu a obchoduZastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Národní plán obnovy (2020) 2020 2026
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Digitální ekonomika a společnost (2023) 2023 2027
Exportní strategie ČR 2023-2033 2023 2033
Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice (2020) 2020 --
Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice (2019) 2019 2027
Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR (2021) 2022 2026
Koncepce zavádění metody BIM v České republice (2017) 2017 2027
Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR (2015) 2015 --
Národní plán rozvoje sítí nové generace (2016) 2016 2030
Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou (2021) 2021 2027
Národní politika kvality 2023-2030 2023 2030
Národní strategie regenerací brownfieldů 2019-2024 2019 2024
Národní strategie umělé inteligence v České republice 2019-2035 2019 2035
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021-2027 (Národní RIS3 strategie) 2021 2027
Plán pro malé a střední reaktory v České republice – využití a hospodářský přínos 2023 --
Politika druhotných surovin České republiky 2019-2022 [akt. 2019] 2019 2022
Priority ČR v agendě vnitřního trhu EU 2021-2025 2021 2025
Státní energetická koncepce České republiky (2015) 2015 2040
Strategie CzechTrade 2023-2026 2023 2026
Strategie podpory malých a středních podniků v České republice 2021-2027 2021 2027
Strategie spotřebitelské politiky 2021-2030 2021 2030
Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (2017) 2017 --
Vnitrostátní strategie dozoru nad trhem 2022-2025 2022 2025
Vodíková strategie České republiky (2021) 2021 --
Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu (2020) 2021 2030
Dokumentů: 24

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami (2015) 2015 2017
Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR - "Český automobilový průmysl 2025" (2017) 2017 --
Aktualizace Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti (2017) [akt. 2017] 2017 2020
Aktualizovaný Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (2015) 2015 2020
Národní akční plán čisté mobility 2016-2018 2016 2018
Národní akční plán pro chytré sítě 2019-2030 / Aktualizace NAP SG 2019 2030
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK) 2021 2030
The Country for the Future 2020-2027 2020 2027
Dokumentů: 8

Celkem dokumentů: 33..archiv show