*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 2010-2020 [akt. 2012]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 2010-2020 [akt. 2012]
[NAP ČR 2010-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciMinisterstvo průmyslu a obchodu
Datum schválení25.8.2010
Poslední aktualizace2012
Doba platnosti2010 - 2020
Popis dokumentu
Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů byl schválen Usnesením vlády ČR č. 603 z 25. srpna 2010 a je stěžejním strategickým dokumentem v oblasti obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) pro Českou republiku. show
Implementace
Národní akční plán a jeho naplňování bude Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhodnocovat nejméně jedenkrát za 2 roky, o výsledcích vyhodnocení bude informovat vládu a předkládat návrhy na aktualizaci národního akčního plánu. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
804 / 2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná

Novější

*