*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Ministerstva průmyslu a obchodu

Strategický/koncepční dokument

Gestor Dokument Od Do
MPO Aktualizace Exportní strategie ČR 2012-2020 2017 2020
MPO Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR (2017) 2017 2020
MPO Informace o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2016 (2017) 2017 2018
MPO Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020 2014 2020
MPO Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR 2017-2021 2017 2021
MPO Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 2010-2020 [akt. 2015] 2010 2020
MPO Národní akční plán pro chytré sítě - NAP SG (2015) 2015 2020
MPO Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR (2015) 2015 --
MPO Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR (2016) 2016 2018
MPO Národní inovační strategie ČR 2012-2020 2012 2020
MPO Politika druhotných surovin ČR (2014) 2014 --
MPO Priority spotřebitelské politiky 2015-2020 2015 2020
MPO Státní energetická koncepce České republiky (2015) 2015 2040
MPO Státní politika v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0 2013 2020
MPO Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020 2012 2020
MPO Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (2017) 2017 --
Dokumentů: 16

Implementační/akční dokument

Gestor Dokument Od Do
MPO Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami (2015) 2015 2017
MPO Akční plán podpory malých a středních podnikatelů ČR na rok 2016 2016 2016
Dokumentů: 2

Dotační titul/program

Gestor Dokument Od Do
MPO Aktualizovaný Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (2015) 2015 2020
MPO Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 2014 2023
MPO Program Efekt 2017 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie 2017 2017
MPO Státní program na podporu úspor energie 2017-2021 2017 2021
Dokumentů: 4

Celkem dokumentů: 22


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*