*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb (2007)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuRámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb (2007)
[RPTC ČR 2007]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciMinisterstvo průmyslu a obchodu
Datum schválení18.4.2007
Doba platnosti2007 - 2013
Popis dokumentu
Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený usnesením vlády č. 217 ze dne 12. března 2007 navazuje na předchozí Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený usnesením vlády č. 1238 ze dne 10. prosince 2003. show
Implementace
Usnesení vlády ČR č. 217 ze dne 12. března 2007 k Rámcovému programu pro podporu technologických center a center strategických služeb
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná
*