*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Strategie, cíle

.. knihovna dokumentů
   a programů

Odpovědnosti

.. za dokumenty, cíle
   a opatření

Další subjekty

CzechInvest (CI)

CzechTrade (CT)

Česká energetická agentura (ČEA)

Česká obchodní inspekce (ČOI)

ČEZ (ČEZ)

Hospodářská komora ČR (HK)

Platforma zainteresovaných stran CSR (PZS CSR)

Rada kvality ČR (RK ČR)

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

*