*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Exportní strategie ČR 2012-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuExportní strategie ČR 2012-2020
[ES ČR 2012-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciMinisterstvo průmyslu a obchodu
Datum schválení14.3.2012
Doba platnosti2012 - 2020
Popis dokumentu
Vláda ČR na svém zasedání dne 14.3.2012 schválila Exportní strategii České republiky pro období 2012 až 2020, která shrnuje celkovou vizi proexportních aktivit státu. show
Implementace
Exportní strategie je postavena na třech pilířích: zpravodajství pro export, rozvoj exportu a podpora obchodních příležitostí. Skládá se z 12 základních projektů a pojmenovává jejich hlavní cíle a atributy. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
154 / 2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne jednou ročně - vládě je vždy do 31. března každého kalendářního roku předložena zpráva o plnění Strategie neuvedeno

Novější

Archiv

*