*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání 2007–2013

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce rozvoje malého a středního podnikání 2007–2013
[KMSP ČR 2007-2013]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciMinistrstvo průmyslu a obchodu
Datum schválení12.4.2006
Doba platnosti2007 - 2013
Popis dokumentu
Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007–2013 (Koncepce rozvoje MSP) přijatá usnesením vlády ČR ze dne 12. dubnu 2006 č. show
Implementace
Nástrojem realizace Koncepce rozvoje MSP a současně tak i politiky hospodářské a sociální soudržnosti je Operační program Podnikání a inovace (OPPI), dále je Koncepce rozvoje MSP realizována také národními programy na podporu podnikání. Realizace Koncepce bude zabezpečována: show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
392 / 2006
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ano Realizace Koncepce je průběžně vyhodnocována v rámci Zprávy o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře. neuvedeno

Novější

*