Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání 2007–2013

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Ministrstvo průmyslu a obchodu
Datum schválení
12.4.2006
Doba platnosti
2007 - 2013
Popis dokumentu
Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007–2013 (Koncepce rozvoje MSP) přijatá usnesením vlády ČR ze dne 12. dubnu 2006 č. show
Implementace
Nástrojem realizace Koncepce rozvoje MSP a současně tak i politiky hospodářské a sociální soudržnosti je Operační program Podnikání a inovace (OPPI), dále je Koncepce rozvoje MSP realizována také národními programy na podporu podnikání. Realizace Koncepce bude zabezpečována: show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
392 / 2006
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ano Realizace Koncepce je průběžně vyhodnocována v rámci Zprávy o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře. neuvedeno