Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum schválení
12.12.2012
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 (Koncepce MSP 2014+) přijatá usnesením vlády ČR ze dne 12. prosince 2012 č. show
Implementace
Nástrojem realizace Koncepce MSP 2014+ je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), dále je Koncepce MSP 2014+ realizována také národními programy na podporu podnikání. show
Výchozí legislativa
Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
923 / 2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne každoroční vyhodnocení Koncepce MSP 2014+ v rámci Zprávy o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře neuvedeno