Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Akční plán podpory malých a středních podnikatelů ČR na rok 2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Odbor podpory MSP
Datum schválení
3.12.2015
Doba platnosti
2016 - 2016
Popis dokumentu
Dne 14. prosince 2015 byl na 124. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky schválen Akční plán podpory malých a středních podnikatelů na rok 2016. show
Implementace
V AP MSP 2016 jsou uvedeni gestoři/koordinátoři jednotlivých opatření. Realizaci opatření AP MSP 2016 průběžně monitoruje Výbor pro malé a střední podniky a výrobní družstva Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst a také RHSD ČR.
AP MSP MPO 2016 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
rozhodnutí vedení Ministerstva průmyslu a obchodu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
porada vedení MPO
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně vyhodnocení splnění úkolů k 31.12.2016 neuvedeno