*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020
[KPMSP ČR 2014-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciMinisterstvo průmyslu a obchodu
Datum schválení12.12.2012
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 (Koncepce MSP 2014+) přijatá usnesením vlády ČR ze dne 12. prosince 2012 č. show
Implementace
Nástrojem realizace Koncepce MSP 2014+ je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), dále je Koncepce MSP 2014+ realizována také národními programy na podporu podnikání. show
Na KPMSP ČR 2014-2020 navazuje implementační dokumentAkční plán podpory malých a středních podnikatelů ČR na rok 2016
Akční plán podpory malých a středních podnikatelů v ČR na rok 2015
Výchozí legislativaPlán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
923 / 2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne každoroční vyhodnocení Koncepce MSP 2014+ v rámci Zprávy o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře neuvedeno

Archiv

*