Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Akční plán podpory malých a středních podnikatelů v ČR na rok 2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Odbor podpory MSP
Datum schválení
21.10.2014
Doba platnosti
2015 - 2015
Popis dokumentu
Akční plán podpory malých a středních podnikatelů na rok 2015 je klíčovým implementačním dokumentem MPO, který reaguje na současnou situaci malých a středních show
Implementace
V AP MSP 2015 jsou uvedeni gestoři/koordinátoři jednotlivých opatření.
Realizaci opatření AP MSP 2015 průběžně monitoruje Výbor pro malé a střední podniky a výrobní družstva Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst a také RHSD ČR.
AP MSP ČR 2015 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
rozhodnutí vedení Ministerstva průmyslu a obchodu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
porada vedení MPO
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně vyhodnocení splnění úkolů k 31.12.2015 neuvedeno