Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Národní strategie umělé inteligence v České republice 2019-2035

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
National Artificial Intelligence Strategy of the Czech Republic 2019-2035
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum schválení
6.5.2019
Doba platnosti
2019 - 2035
Popis dokumentu
Národní strategie umělé inteligence (AI) navazuje a plní cíle vládní Inovační strategie 2019–2030 a je provázaná s programem Digitální Česko. show
Implementace
Cíle jsou časově odstupňovány převážně v návaznosti na finanční rámec EU, budou provázány na Implementační plány koncepce Digitální Ekonomika a Společnost a jsou formulovány jako konkrétní opatření splnitelná v daném časovém horizontu. show
Výchozí legislativa
Navazuje na Deklaraci členských států EU o spolupráci v oblasti umělé inteligence (AI), Sdělení Komise “Umělá inteligence pro Evropu” a Sdělení Komise “Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence” ze dne 10. 4. 2018, Sdělení Komise “Umělá inteligence pro Evropu” (COM/2018/237) ze dne 25. 4. 2018, Sdělení Komise “Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence” (COM/2018/795) ze dne 7. 12. 2018.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
314 / 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne neuvedeno neuvedeno