Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Názvy hierarchických úrovní
"Téma"
1 "Oblast"

Národní strategie umělé inteligence v České republice 2019-2035

Podpora rozvoje umělé inteligence v akademické, veřejné i soukromé sféře, podpora vzájemné spolupráce a zapojení na mezinárodní úrovni

1 Podpora a koncentrace vědy, výzkumu a vývoje

2 Financování výzkumu a vývoje, podpora investic a rozvoj AI ekosystému v ČR

3 AI v průmyslu, službách a veřejné správě

4 Lidský kapitál a vzdělávací systém spolu s celoživotním vzděláváním

5 Opatření k řešení dopadů AI na trh práce a sociální systém

6 Právní a společenské aspekty AI, etická pravidla, ochrana spotřebitele a bezpečnostní otázky

7 Mezinárodní spolupráce