*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Aktualizovaný Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
odbor investic a průmyslových zón / MPO
Datum schválení
3.6.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Aktualizovaný Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury upravuje/nahrazuje Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, platný v letech 2006-2014. show
Implementace
Správcem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Poskytovatelem podpory dle tohoto Programu je MPO a v případě převodů popř. směn nemovitostí organizační složky státu. Určenou organizací se v tomto Programu rozumí Agentura CzechInvest. show
Výchozí legislativa
Původní Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury byl prodloužen usnesením vlády č. 547/2012 do konce r. 2014. Z tohoto důvodu byl schválen Aktualizovaný Program.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
422 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně nerelevantní neuvedeno
*