Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR [akt. 2017]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Ministerstvo průmyslu a obchodu / odbor energetické účinnosti a úspor
Datum schválení
15.5.2017
Poslední aktualizace
2017
Doba platnosti
2017 - 2020
Popis dokumentu
Dokument stanovuje vnitrostátní cíl ČR pro energetickou účinnost do roku 2020 a závazný cíl nových úspor energie. Dokument dále uvádí opatření v jednotlivých sektorech, jejichž prostřednictvím budou tyto cíle naplňovány. show
Implementace
Provádění NAPEE bude zajištěno legislativními kroky: novela zákona o hospodaření energií, novela energetického zákona (implementuje MPO); dále pak ekonomickými nástroji: národní a operační programy, nástroje finančního inženýrství (implementuje MPO, MŽP, MMR).
Na NAPEE-V ČR akt.2017 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Povinnost zpracovat NAPEE vyplývá ze směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti. Vzor NAPEE, resp. jeho povinné prvky stanovuje prováděcí rozhodnutí Komise 2013/242/EU. Aktualizaci NAPEE do konce roku 2015 ukládá Usnesení vlády č. 215 ze dne 16. března 2016.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
373 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Částečně 3 roky neuvedeno