Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Vnitrostátní plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou (2014)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
National Plan for Increasing the Number of Nearly Zero-Energy Buildings in the Czech Republic (2014)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Odbor energetické účinnosti a úspor
Datum schválení
1.5.2014
Doba platnosti
2014 - průběžně
Popis dokumentu
Tento dokument popisuje stav národní definice budov s téměř nulovou spotřebou energie a stanovuje strategii, rámec a opatření plánované pro zvýšení počtu NZEB v České republice s cílem splnit cíle do roku 2020
Implementace
Plán je implementován prostřednictvím legislativních požadavků na výstavbu NZEB dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
VP NZEB ČR 2014 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Souhlas ministra průmyslu a obchodu
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ano Ano nerevalntní neuvedeno