*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Vnitrostátní plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou (2014)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
National Plan for Increasing the Number of Nearly Zero-Energy Buildings in the Czech Republic (2014)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Odbor energetické účinnosti a úspor
Datum schválení
1.5.2014
Doba platnosti
2014 - průběžně
Popis dokumentu
Tento dokument popisuje stav národní definice budov s téměř nulovou spotřebou energie a stanovuje strategii, rámec a opatření plánované pro zvýšení počtu NZEB v České republice s cílem splnit cíle do roku 2020
Implementace
Plán je implementován prostřednictvím legislativních požadavků na výstavbu NZEB dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
VP NZEB ČR 2014 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Souhlas ministra průmyslu a obchodu
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ano Ano nerevalntní neuvedeno
*