*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Vnitrostátní plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou (2014)

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuVnitrostátní plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou (2014)
[VP NZEB ČR 2014]
Název dokumentu anglickyNational Plan for Increasing the Number of Nearly Zero-Energy Buildings in the Czech Republic (2014)
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciOdbor energetické účinnosti a úspor
Datum schválení1.5.2014
Doba platnosti2014 - průběžně
Popis dokumentu
Tento dokument popisuje stav národní definice budov s téměř nulovou spotřebou energie a stanovuje strategii, rámec a opatření plánované pro zvýšení počtu NZEB v České republice s cílem splnit cíle do roku 2020
Implementace
Plán je implementován prostřednictvím legislativních požadavků na výstavbu NZEB dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
VP NZEB ČR 2014 je implementačním plánem k dokumentuAktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR [akt. 2017]
Výchozí legislativaSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Souhlas ministra průmyslu a obchodu
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ano Ano nerevalntní neuvedeno
*