Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Státní program na podporu úspor energie 2017-2021

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
32300 / odbor energetické účinnosti a úspor
Datum schválení
25.10.2016
Doba platnosti
2017 - 2021
Popis dokumentu
Státní program na podporu úspor energie je programem, který vychází ze stávajícího Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie a bude zaměřen na realizaci energeticky úsporných opatření v oblasti spotřeby energie, zvyšování účinnosti užití energie show
Implementace
Národní akční plán energetické účinnosti Směrnice č. 2012/27/EU o energetické účinnosti show
EFEKT2 ČR 2017-2021 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Směrnice č. 2012/27/EU o energetické účinnosti, schválení dokumentace programu Ministerstvem financí ze dne 25. října 2016, schválení znění programu na poradě vedení MPO
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
schvalující dopis Ministerstva financí
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano v roce 2022 neuvedeno