*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Národní akční plán energetické účinnosti ČR III. (2014-2020)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní akční plán energetické účinnosti ČR III. (2014-2020)
[NAPEE III ČR 2014-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciMinisterstvo průmyslu a obchodu / odbor elektroenergetiky
Datum schválení22.12.2014
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Dokument stanovuje vnitrostátní cíl ČR pro energetickou účinnost do roku 2020 a uvádí opatření v jednotlivých sektorech, jejichž prostřednictvím bude tento cíl naplňován. Jsou uvedena jak horizontální opatření, tak opatření pro budovy, průmysl, dopravu, nebo v přenosových a distribučních soustavách. show
Implementace
Provádění NAPEE bude zajištěno legislativními kroky: novela zákona o hospodaření energií, novela energetického zákona (implementuje MPO); dále pak ekonomickými nástroji: národní a evropské programy podpory, nástroje finančního inženýrství (implementuje MPO, MŽP, MMR).
Na NAPEE III ČR 2014-2020 navazuje implementační dokumentProgram Efekt 2017 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie
Státní program na podporu úspor energie 2017-2021
Výchozí legislativaPovinnost zpracovat NAPEE vyplývá ze směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, a jí zrušenou směrnicí 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách. Vzor NAPEE, resp. jeho povinné prvky stanovuje prováděcí rozhodnutí Komise 2013/242/EU. Aktualizaci NAPEE do konce roku 2015 ukládá Usnesení vlády č. 1085 ze dne 22. prosince 2014.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1085 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Částečně 3 roky neuvedeno
*