Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Národní akční plán energetické účinnosti ČR III. (2014-2020)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Ministerstvo průmyslu a obchodu / odbor elektroenergetiky
Datum schválení
22.12.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Dokument stanovuje vnitrostátní cíl ČR pro energetickou účinnost do roku 2020 a uvádí opatření v jednotlivých sektorech, jejichž prostřednictvím bude tento cíl naplňován. Jsou uvedena jak horizontální opatření, tak opatření pro budovy, průmysl, dopravu, nebo v přenosových a distribučních soustavách. show
Implementace
Provádění NAPEE bude zajištěno legislativními kroky: novela zákona o hospodaření energií, novela energetického zákona (implementuje MPO); dále pak ekonomickými nástroji: národní a evropské programy podpory, nástroje finančního inženýrství (implementuje MPO, MŽP, MMR).
Výchozí legislativa
Povinnost zpracovat NAPEE vyplývá ze směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, a jí zrušenou směrnicí 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách. Vzor NAPEE, resp. jeho povinné prvky stanovuje prováděcí rozhodnutí Komise 2013/242/EU. Aktualizaci NAPEE do konce roku 2015 ukládá Usnesení vlády č. 1085 ze dne 22. prosince 2014.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1085 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Částečně 3 roky neuvedeno