Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu (2020)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
The National Energy and Climate Plan of the Czech Republic (2020)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU, MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Sekce energetiky / MPO
Datum schválení
13.1.2020
Doba platnosti
2021 - 2030
Popis dokumentu
Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu, jehož finální verze byla, po zapracování připomínek Evropské komise, dokončena na podzim roku 2019, je integrovaným plánovacím dokumentem v oblasti energetiky a klimatu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady o správě energetické show
Implementace
Implementace národních příspěvků k cílům EU bude probíhat prostřednictvím legislativních a nelegislativních materiálů zpracovaných na základě politik a opatření obsaženým v dokumentu.
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
31 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ne Ne Částečně jednoleté a dvouleté zprávy o pokroku neuvedeno