Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Strategie, cíle

..knihovna dokumentů

Ukazatele, indikátory

..měření trendů a úspěšnosti

Odpovědnosti

..k dokumentům a cílům

Další subjekty

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR)

CENIA - česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

Česká geologická služba (ČGS)

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

Státní fond životního prostředí (SFŽP)