*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Strategie, cíle

.. knihovna dokumentů
   a programů

Indikátory

.. pro měření výstupů
   a efektivity

Odpovědnosti

.. za dokumenty, cíle
   a opatření

Další subjekty

Česká geologická služba (ČGS)

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR)

CENIA - česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

Státní fond životního prostředí (SFŽP)

*