*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Aktualizace Exportní strategie ČR 2012-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAktualizace Exportní strategie ČR 2012-2020
[AES ČR 2012-2020]
Název dokumentu anglickyUpdating the Export Strategy of the Czech Republic 2012-2020
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciOdbor řízení exportní strategie a služeb/Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu
Datum schválení28.11.2016
Doba platnosti2017 - 2020
Popis dokumentu
Aktualizace Exportní strategie České republiky 2012 – 2020 byla zpracována po čtyřech letech platnosti původního strategického dokumentu v reakci na změny v české ekonomice a na mezinárodních trzích. show
Implementace
Zásadním faktorem při naplňování cílů strategie je nastavení a řízení procesu implementace. show
Výchozí legislativaExportní strategie České republiky pro roky 2012-2020 (vč. Akčního plánu pro export a internacionalizaci)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1055 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne ročně - vždy do 31. března neuvedeno

Archiv

*