*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Priority spotřebitelské politiky 2015-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy
Datum schválení
7.1.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Strategický materiál obsahující návrhy opatření v oblasti ochrany spotřebitele, jež by měly být realizovány v období let 2015 - 2020. Týkají se především otázek bezpečnosti výrobků, ekonomických zájmů spotřebitelů, vymahatelnosti práva, zvyšování povědomí spotřebielů o jejich právech, apod. show
Implementace
Dokument obsahuje celou řadu konkrétních opatření s uvedením nositelů daných úkolů a termínů jejich realizace.
Výchozí legislativa
Plán nelegislativních úkolů vlády (předložení - prosinec 2014).
"Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice“, který jako jednu ze svých strategických priorit stanovuje existenci Priorit pro období po roce 2015, přesně takto: „3.10 Ochrana zájmů spotřebitelů … Strategické priority … Vypracování spotřebitelské politiky od roku 2015.“
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
5 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne 2017 neuvedeno
*