Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Exportní strategie ČR 2023-2033

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Odbor podpory exportu/Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu
Datum schválení
26.7.2023
Doba platnosti
2023 - 2033
Popis dokumentu
Exportní strategie ČR 2023-2033 představuje směřování podpory exportu v následujících 10 letech. Strategie vychází z potřeb české ekonomiky, která vyčerpala potenciál subdodavatelského modelu s vysokou importní náročností a nižší domácí přidanou hodnotou. show
Implementace
Exportní strategie ČR 2023-2033 definuje 41 opatření, předpokládá se však, že mohou být v průběhu implementace přidávána další opatření. Pro implementaci jsou využívány mezirezortní pracovní skupiny, a to především již existující, v případě potřeby mohou být zakládány nové. show
Na ES ČR 2023-2033 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Usnesením vlády ČR č. 377 ze dne 11. května 2022 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na zbývající část roku 2022
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
559 / 2023
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Ne roční neuvedeno