Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Strategie CzechTrade 2023-2026

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Strategie CzechTrade 2023-2026
[CzechTrade ČR 2023-2026]
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Odbor podpory exportu, Sekce EU a zahraničního obchodu MPO
Datum schválení
9.6.2023
Doba platnosti
2023 - 2026
Popis dokumentu
Střednědobá strategie agentury CzechTrade (příspěvkové organizace MPO) je zaměřena na modernizaci poskytovaných služeb a sektorového zaměření, rozvoj zahraniční sítě a zajištění profesionálního servisu českým firmám (především MSP), pro něž bude nadále první volbou při jejich vstupu a působení na show
Implementace
Implementace Strategie bude vedena jako projekt. - začátek: 1.7.2023 - konec: 31.12.2026 - zvolená metodika: Balanced Score Card, projektová kancelář založena na Intranetu CzechTrade - stanoveny Akční plány (2023, 2024, 2025, 2026) show
CzechTrade ČR 2023-2026 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Exportní strategie ČR 2023-2033 (MPO)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Stanovisko ministra průmyslu a obchodu
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně jedenkrát ročně neuvedeno