Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Národní strategie regenerací brownfieldů 2019-2024

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
odbor 71100
Datum schválení
8.7.2019
Doba platnosti
2019 - 2024
Popis dokumentu
Dokument "Národní strategie regenerací brownfieldů 2019-2024" je ve fázi přípravy. Jedná se o aktualizaci dokumentu "Národní strategie regenerace bronfieldů" (NSRB). show
Implementace
Naplnění opatření určených NSRB 2024 budou řídit garanti jednotlivých opatření, v uvedených případech ve spolupráci s určenými institucemi. Garanty jsou instituce aktivně spolupracující na NSRB 2024. Plnění opatření se předpokládá v letech 2019-2024. show
Výchozí legislativa
Úkol aktualizovat NSRB je obsažen ve strategickém dokumentu Ministerstva životního prostředí, kterým je Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020, schválená vládou 23. listopadu 2016.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Materiál předložen pro informaci na jednání 26. schůze vlády ČR dne 8. července 2019
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně 2025 neuvedeno