Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Národní akční plán čisté mobility 2016-2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Odbor sektorové expertízy a průmyslové politiky
Datum schválení
20.11.2015
Doba platnosti
2016 - 2018
Popis dokumentu
Národní akční plán čisté mobility (NAP CM) pro období 2016-2018 s výhledem do roku 2030 vychází z požadavku směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva na přijetí příslušného vnitrostátního rámce politiky pro rozvoj trhu alternativních paliv v odvětví dopravy a příslušné show
Implementace
Nařízení vlády č. 63/2011 o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících, Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, show
Výchozí legislativa
Směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, Státní energetická koncepce, Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050, Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020 a Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020, Národní program snižování emisí
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
941 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano k 30. červnu každého roku neuvedeno