*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Národní akční plán čisté mobility 2016-2018

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní akční plán čisté mobility 2016-2018
[NAP CM ČR 2016-2018]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciOdbor sektorové expertízy a průmyslové politiky
Datum schválení20.11.2015
Doba platnosti2016 - 2018
Popis dokumentu
Národní akční plán čisté mobility (NAP CM) pro období 2016-2018 s výhledem do roku 2030 vychází z požadavku směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva na přijetí příslušného vnitrostátního rámce politiky pro rozvoj trhu alternativních paliv v odvětví dopravy a příslušné show
Implementace
Nařízení vlády č. 63/2011 o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících, Zákon č. 311/2006 Sb. show
Výchozí legislativaSměrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, Státní energetická koncepce, Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050, Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020 a Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020, Národní program snižování emisí
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
941 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano k 30. červnu každého roku neuvedeno
*