Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem ČR (2014) [akt. 2017]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
The Concept of radioactive waste and spent nuclear fuel management (2017)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Odbor elektroenergetiky
Datum schválení
29.11.2017
Poslední aktualizace
2017
Doba platnosti
2017 - 2027
Popis dokumentu
Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR je výchozím dokumentem, který formuluje zásady, postupy a cíle státu v této oblasti na období přibližně do roku 2030 s výhledem na další období.
Implementace
Koncepce umožňuje organizacím, jež produkují RAO a VJP nebo s nimi nakládají, aby vypracovávaly strategie a plány v souladu s uvedenými zásadami, cíli a doporučeními, a implementovaly je do své činnosti. show
Výchozí legislativa
Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR, schválena usnesením vlády ČR č. 487/2002
Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.Vyhodnocení, jak jsou plněny záměry a cíle koncepce, a následná aktualizace či upřesnění se předpokládá po roce 2025
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
852 / 2017
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně po roce 2025 neuvedeno