*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Národní akční plán pro chytré sítě - NAP SG (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
National Action Plan for Smart Grids (2015)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
MPO, odbor elektroenergetiky 32100
Datum schválení
4.3.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo "Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)", na základě analýz rozpracovaných v 2013-2014. show
Implementace
Pro implementaci NAP SG byly vytvořeny následující struktury: a) Koordinační výbor – poradní orgán MPO, jehož úkolem je sledovat plnění úkolů a opatření definovaných v rámci NAP SG, koordinovat realizaci jednotlivých opatření a vydávat doporučení k realizaci úkolů; show
NAP SG ČR 2015 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Ve Státní energetické koncepci ČR v kapitole „Nástroje na prosazování SEK v oblasti státní správy“ je formulován úkol pro MPO: “Zpracovat národní akční plán implementace inteligentních sítí do 31. 12. 2014“.
Úkol souvisí s jednou z priorit SEK týkající se koncepce rozvoje síťové infrastruktury pro zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu při požadovaném rozvoji distribuované výroby (zejména OZE) včetně zapojení malých teplárenských zdrojů, řízení výroby, akumulace a spotřeby, s přihlédnutím k požadavku zvyšování energetické účinnosti.

Zároveň Sdělení Komise "Zajistit fungování vnitřního trhu s energií", vydané dne 15. listopadu 2012 uvádí v příloze Akční plán pro Evropu, v bodě 14 - "Příprava národních akčních plánů pro rychlé vybudování inteligentních sítí". Tj. NAP SG naplňuje tuto povinnost členského státu.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
149 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ne 12/2017 a 12/2019 neuvedeno
*