Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Státní energetická koncepce České republiky (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
State Energy Policy of the Czech Republic (2015)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Odbor strategie a mezinárodní spolupráce v energetice / MPO
Datum schválení
18.5.2015
Doba platnosti
2015 - 2040
Popis dokumentu
Státní energetickou koncepcí (SEK) formuluje vláda České republiky politický, legislativní a administrativní rámec ke spolehlivému, cenově dostupnému a dlouhodobě udržitelnému zásobování energií. SEK je ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. show
Implementace
Základní soubor nástrojů na prosazování Státní energetické koncepce (SEK), tj. na podporu realizace jejích cílů, je zaměřen na efektivní výkon státní správy a stabilní a předvídatelnou legislativu, které spolu vytvářejí rámec pro fungování trhu a věrohodné signály pro investory. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
362 / 2015
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne min. jedenkrát za 5 let neuvedeno