Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Národní akční plán pro chytré sítě 2019-2030 / Aktualizace NAP SG

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
MPO, odbor elektroenergetiky a teplárenství 41100
Datum schválení
16.9.2019
Doba platnosti
2019 - 2030
Popis dokumentu
Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) 2019 - 2030 je uceleným dokumentem, který definuje celkovou budoucí vizi v oblasti rozvoje a integrace chytrých řešení do současné elektrizační soustavy České republiky. show
Implementace
Pro implementaci Aktualizovaného NAP SG byly vytvořeny následující struktury: a) Řídicí tým – řídí a úkoluje Koordinační tým. Pravidelně hodnotí stav prací. Rozhoduje na vrcholové úrovni projektu. show
NAP SG ČR 2019-2030 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Ve Státní energetické koncepci ČR v kapitole „Nástroje na prosazování SEK v oblasti státní správy“ je formulován úkol pro MPO: “Zpracovat národní akční plán implementace inteligentních sítí do 31. 12. 2014“.
Úkol souvisí s jednou z priorit SEK týkající se koncepce rozvoje síťové infrastruktury pro zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu při požadovaném rozvoji distribuované výroby (zejména OZE) včetně zapojení malých teplárenských zdrojů, řízení výroby, akumulace a spotřeby, s přihlédnutím k požadavku zvyšování energetické účinnosti.
Zároveň Sdělení Komise "Zajistit fungování vnitřního trhu s energií", vydané dne 15. listopadu 2012 uvádí v příloze Akční plán pro Evropu, v bodě 14 - "Příprava národních akčních plánů pro rychlé vybudování inteligentních sítí". Tj. NAP SG naplňuje tuto povinnost členského státu.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
658 / 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ne 12/2021 a 12/2024 neuvedeno