*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR (2015)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR (2015)
[NAP JE ČR 2015]
Název dokumentu anglickyNational Action Plan for the Development of the Nuclear Energy Sector in the Czech Republic
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituciMinisterstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo financí
Datum schválení3.6.2015
Doba platnosti2015 - průběžně
Popis dokumentu
Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR byl vytvořen na základě usnesení vlády České republiky č. 243 k aktuálnímu stavu příprav výstavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín ze dne 9. dubna 2014. show
Implementace
Základními nástroji, které jsou vymezeny v Národním akčním plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR, jsou ustavení Stálého výboru pro jadernou energetiku a ustavení Vládního zmocněnce pro jadernou energetiku. show
NAP JE ČR 2015 je implementačním plánem k dokumentuStátní energetická koncepce České republiky (2015)
Výchozí legislativaUsnesení vlády číslo 243 ze dne 9. dubna 2014, o Národním akčním plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
419 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne nerelevantní neuvedeno
*