Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Digitální Česko: Koncepce Digitální ekonomika a společnost (2018)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Garant za instituci
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum schválení
3.10.2018
Doba platnosti
2018 - 2030
Popis dokumentu
Digitální ekonomika a společnost je jedním ze tří hlavních pilířů zastřešujícího strategického dokumentu Digitální Česko. Jedná se dokument vlády pro oblast digitální agendy a digitální ekonomiky jako celku. Navazuje na Akční plán pro společnost 4. show
Implementace
Implementace bude zajištěna prostřednictvím naplňování jednotlivých implementačních plánů, které sumarizují jednotlivé cíle a záměry, jimiž se budou naplňovat hlavní cíle DES (celkem 8). Každý implementační plán obsahuje: • rozvedení cílů do proveditelných úkolů, show
Digitální ČR KDES 2018-2030 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Programové prohlášení vlády
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
629 / 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Dokument je jedním ze tří pilířů projektu „Digitální Česko“, který tvoří jeden logický celek s velkým počtem vnitřních vazeb.
Zde jsou tři hlavní pilíře zastřešujícího dokumentu Digitální Česko:
1. Česko v digitální Evropě
2. Informační koncepce České republiky, (Digitální veřejná správa)
3. Koncepce Digitální ekonomika a společnost
Tyto materiály jsou v databázi strategií zavedeny jako samostatné dokumenty.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ne každoročně neuvedeno