Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Digitální Česko: Úvodní dokument (2018)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Digitální Česko: Úvodní dokument (2018)
[Digitální Česko 2018-2030]
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Ministerstvo vnitra
Datum schválení
3.10.2018
Doba platnosti
2018 - 2030
Popis dokumentu
„Digitální Česko“ je souborem koncepcí zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Jeho náplň je možné definovat pojmem: Strategie koordinované a komplexní digitalizace České republiky 2018+. show
Implementace
Implementace bude probíhat prostřednictvím Implementačních plánů, které sumarizují jednotlivé cíle a záměry, jimiž se budou naplňovat cíle programu „Digitální Česko“. show
Výchozí legislativa
Programové prohlášení vlády

Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
629 / 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Tři hlavní pilíře zastřešujícího dokumentu Digitální Česko:
1. Česko v digitální Evropě
2. Informační koncepce České republiky, (Digitální veřejná správa)
3. Koncepce Digitální ekonomika a společnost
jsou v databázi strategií zavedeny jako samostatné dokumenty.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Ne každoročně neuvedeno