Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky

MINISTERSTVO VNITRA

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva vnitra

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Digitální Česko: Úvodní dokument (2018) 2018 2030
Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR 2020-2023 2020 2023
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
Digitální Česko: Informační koncepce České republiky [akt. 2020] 2020 --
Klientsky orientovaná veřejná správa ČR 2030 (2021) 2021 2030
Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury (2010) 2010 --
Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023 (2018) 2018 2023
Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti 2021-2026 2021 2026
Koncepce integrace cizinců - "Ve vzájemném respektu" a Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016 2016 --
Koncepce MV pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky (2015) 2015 --
Koncepce ochrany měkkých cílů 2017-2020 2017 2020
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030 2021 2025
Koncepce požární prevence ČR 2018-2021 2018 2021
Koncepce rozvoje archivnictví v České republice 2018-2025 s výhledem do roku 2035 2018 2025
Koncepce rozvoje Policie ČR do roku 2027 2021 2027
Koncepce schengenské spolupráce 2021-2027 2021 2027
Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení ČR (2017) 2017 --
Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030 2017 2023
Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR (2016) 2016 2022
Strategie České republiky pro evropskou integrovanou správu hranic 2020-2024 2020 2024
Strategie ČR pro boj proti terorismu od roku 2013 2013 --
Strategie migrační politiky ČR (2015) 2015 --
Strategie prevence a potírání trestné činnosti související s odpady 2021-2023 2021 2023
Strategie prevence kriminality v ČR 2016-2021 2016 2021
Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám do roku 2021 2019 2021
Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy ČR (2015) 2015 --
Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR po roce 2020 2021 2027
Dokumentů: 24

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán 2021-2023 ke koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 2021 2023
Akční plán boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021-2022 2021 2022
Akční plán boje proti organizovanému zločinu na roky 2020 a 2021 2020 2021
Akční plán prevence kriminality 2016-2020 2016 2020
Národní program – Azylový, migrační a integrační fond (2014) [akt. 2020] 2014 2020
Národní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost 2014-2020 2014 2023
Národní program ochrany kritické infrastruktury (2010) 2010 --
Program pro implementaci vnitrostátních částí informačních systémů EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (2020) 2019 2023
Schengenský implementační plán (2021) 2021 2027
Strategický plán eu-INIS 2020 2020 2023
Dokumentů: 10

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Analýza hrozeb pro Českou republiku (2015) 2015 --
Audit národní bezpečnosti (2016) 2016 --
Dokumentů: 2

Celkem dokumentů: 38..archiv show

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů