*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky

MINISTERSTVO VNITRA

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Ministerstva vnitra

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Digitální Česko: Úvodní dokument (2018) 2018 2030
Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014-2020 [akt. 2016] 2014 2020
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
Digitální Česko: Informační koncepce České republiky (2018) 2018 --
Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury (2010) 2010 --
Koncepce boje proti extremismu pro rok 2018 2018 2018
Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023 (2018) 2018 2023
Koncepce integrace cizinců - "Ve vzájemném respektu" a Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016 2016 --
Koncepce MV pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky (2015) 2015 --
Koncepce ochrany měkkých cílů 2017-2020 2017 2020
Koncepce ochrany obyvatelstva ČR do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (2014) [akt. 2015] 2014 2020
Koncepce požární prevence ČR 2018-2021 2018 2021
Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení ČR (2017) 2017 --
Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030 2017 2023
Národní schengenský plán 2014 2014 2020
Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR 2016-2019 2016 2019
Resortní strategie podpory rovnosti žen a mužů 2016-2020 2016 2020
Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR (2016) 2016 2022
Strategie ČR pro boj proti terorismu od roku 2013 2013 --
Strategie migrační politiky ČR (2015) 2015 --
Strategie prevence kriminality v ČR 2016-2020 2016 2020
Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám do roku 2020 (2019) 2019 2020
Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy ČR (2015) 2015 --
Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (2014) 2014 2020
Dokumentů: 21

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán boje proti organizovanému zločinu 2018-2019 2018 2019
Akční plán prevence kriminality 2016-2020 2016 2020
Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 - 1. aktualizace [akt. 2016] 2017 2020
Národní program – Azylový, migrační a integrační fond [akt. 2015] 2014 2020
Národní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost 2014-2020 2014 2023
Národní program ochrany kritické infrastruktury (2010) 2010 --
SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 1: Modernizace veřejné správy (2015) [akt. 2017] 2015 2020
SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území (2015) [akt. 2017] 2015 2020
SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 3: Zvyšování dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu [akt. 2016] 2015 2020
SRRVS: Implementační plán pro strategický cíl 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě (2015) [akt. 2017] 2015 2020
Dokumentů: 10

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Analýza hrozeb pro Českou republiku (2015) 2015 --
Audit národní bezpečnosti (2016) 2016 --
Dokumentů: 2

Celkem dokumentů: 35


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*