Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky

MINISTERSTVO VNITRA

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva vnitraZastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Digitální Česko: Úvodní dokument (2018) 2018 2030
Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR 2020-2023 2020 2023
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
Digitální Česko: Informační koncepce České republiky [akt. 2022] 2020 --
Klientsky orientovaná veřejná správa ČR 2030 (2021) 2021 2030
Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury (2010) 2010 --
Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023 (2018) 2018 2023
Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti 2021-2026 2021 2026
Koncepce integrace cizinců - "Ve vzájemném respektu" a Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016 2016 --
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030 2021 2025
Koncepce požární prevence ČR 2018-2021 2018 2021
Koncepce programu Pomoc na místě jako nástroje vnější migrační politiky ČR (2021) 2022 --
Koncepce rozvoje archivnictví v České republice 2018-2025 s výhledem do roku 2035 2018 2025
Koncepce rozvoje Policie ČR do roku 2027 2021 2027
Koncepce schengenské spolupráce 2021-2027 2021 2027
Koncepce Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC jako nástroje vnější migrační politiky ČR (2021) 2022 --
Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení ČR (2017) 2017 --
Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030 2017 2023
Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR (2016) 2016 2022
Strategie České republiky pro evropskou integrovanou správu hranic 2020-2024 2020 2024
Strategie ČR pro boj proti terorismu od roku 2013 2013 --
Strategie migrační politiky ČR (2015) 2015 --
Strategie prevence a potírání trestné činnosti související s odpady 2021-2023 2021 2023
Strategie prevence kriminality v České republice 2022-2027 2022 2027
Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy ČR (2015) 2015 --
Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR po roce 2020 2021 2027
Dokumentů: 23

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán 2021-2023 ke koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 2021 2023
Akční plán boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2023-2024 2023 2024
Akční plán boje proti organizovanému zločinu 2022-2023 2022 2023
Národní program ČR pro účely podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost 2014-2020 2014 2023
Národní program ochrany kritické infrastruktury (2010) 2010 --
Operační program Azylového, migračního a integračního fondu 2021-2027 2021 2027
Operační program Fondu pro vnitřní bezpečnost 2021-2027 2021 2027
Operační program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz 2021-2027 2021 2027
Program eu-INIS (2021) 2021 2024
Schengenský implementační plán 2023 2023 2024
Dokumentů: 10

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Analýza hrozeb pro Českou republiku (2015) 2015 --
Audit národní bezpečnosti (2016) 2016 --
Strategický plán eu-INIS (2021) 2021 --
Dokumentů: 3

Celkem dokumentů: 38..archiv show