Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Akční plán 2021-2023 ke koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
MV - odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
Datum schválení
25.5.2020
Doba platnosti
2021 - 2023
Popis dokumentu
Akční plán na léta 2021-2023 je implementačním dokumentem koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030, tj. strategického materiálu rozvoje veřejné správy ČR pro nadcházející desetiletí. show
Implementace
Plán realizace aktivit je specifikován v příloze č. 1 Akčního plánu, která obsahuje jednoduchou tabulku. U každé aktivity je v tabulce uvedeno kritérium jejího splnění, doba realizace, gestor a spolupracující subjekty včetně orientačních nákladů.
AP KOVS 2021-2023 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
usnesení vlády č. 680 ze dne 27. srpna 2014
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
562 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano každoroční monitoring, vyhodnocení před koncem platnosti neuvedeno