Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Klientsky orientovaná veřejná správa ČR 2030 (2021)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
MV - odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
Datum schválení
25.5.2020
Doba platnosti
2021 - 2030
Popis dokumentu
Dokument "Klientsky orientovaná veřejná správa 2030" strategicky ukotvuje další rozvoj veřejné správy od roku 2021 až do roku 2030. show
Implementace
Koncepce je realizována na základě celkem 2 tříletých a 1 čtyřletého Akčního plánu. V Akčních plánech je u jednotlivých opatření konkretizován harmonogram jejich plnění, gestoři, finanční náročnost plnění a zdroje, ze kterých bude plnění financováno.
Na KOVS ČR 2021-2030 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
usnesení vlády č. 680 ze dne 27. srpna 2014
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
562 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano každoroční monitoring, každé 3 roky vyhodnocení neuvedeno