*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
 

MINISTERSTVO VNITRA

Koncepce MV pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky (2015)

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce MV pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky (2015)
[KAU MV 2015 ]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituciOAMP
Datum schválení20.11.2015
Doba platnosti2015 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce zastřešuje poskytování finanční podpory České republiky do zahraničí v souvislosti s uprchlickou/migrační krizí.
Implementace
Cíle Koncepce jsou implementovány prostřednictvím Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů.
Výchozí legislativaUsnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 574 o opatřeních v souvislosti s migrační situací v Evropské unii a v České republice v návaznosti na závěry Evropské rady ze dne 25. a 26. června 2015.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
955 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně Jednou ročně spolu s hodnocením plnění Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů, který je hlavním implementačním nástrojem Koncepce. neuvedeno
*